Osvajači ?? “tozla” na posećenom i jakom basket turniru ?? “Basketaša NS” u utorak 18.10.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla ?uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Marko Zaric, Nikola Andrejić i Ognjen Poznic
Bronzu? uzima Sombor-2 sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Uroš Vojnović, Mladen Đekić i Siniša Marjanović.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 2 – 1 u sastavu:
Branislav Poznic, Miroslav Radmanovic i Milos Medenica (brz oporavak, odustali)
Peto mesto zauzela je ekipa Sombor-1 sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Aleksandar Stupar, Stefan Racić-Berić i Миодраг Којић (imali napad za bronzu)
Šesto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1 – 4 ali lošiji u međ. skoru 15-17 u sastavu:
Boris Čivčić, Milutin Zubic i Andrija Petrović.