Osvajači ???????? “tozla” na jakom i vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 18.05.2023, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Mirko Kravić, Milutin Zubic i Đorđe Ristić Uu mini ligi 2 – 1)
Vicetozla ????uzima ekipa sa skorom takođe 3 – 2 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović (umini ligi 2 – 2)
Bronzu ????uzima ekipa sa takođe skorom 3- 2 u sastavu:
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu: