Osvajači “tozla” na basket turniru ” ?? “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 18.05.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Milos Medenica, Đorđe Kocić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla back to back odbranila ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Dušan Kralj, Žarko Vasilić i Stefan Milisavljevic
Ostalim ekipama u sastavima:
Andreja Mićović, Nemanja Milosevic i Petar Obradovic (2-3)
Aleksandar Lukač, Nebojsa Enjev i Dusan Vujasinović. (0-5)
više uspeha u narednim basketima ????