Osvajači “tozla i po 10 bodova na basketu u utorak 18.04.2017 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu :
Strahinja Kostic, Perunicic Aljosa i Adam Šarić.
Vicetozla i po 5 bodova osavaja trojka sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Milan Tošić, Zoran Knezevic i Marko Krncevic
Ostalim ekipama u sastavima:
Ljubomir Milovic, Vladimir Sučević i Aleksandar Saša Majstorović
Djuka Batina, Milos Kocevski i Luka Laušević.
Slobodan Zirojevic, Milan Škrbić i Milos Medenica
Aleksa Pivnički, Petar Markovic i Haned Kadrija
više uspeha u narednim basketima 🙂