Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 17.12.2017, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Milan Novakovic, Srdjan Draskovic i Kostić Nenad.
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa u sastavu:
Marko Lovric, Rade Vojnovic i Aleksandar Saša Majstorović.
Ostalim ekipama:
Slobodan JevrićDejan Klisurić i Borislav Babic Bertoni Max Ketering
Vuk Miljevic, Srdjan Nikolic i Goran Vucelja
Nemanja PanticNemanja Bulatovic i Bojan Garic.
Više uspeha u narednim basketima ?