Osvajači “tozla”na basketu u utorak 17.04.2018 na ujednačenom basketu, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Dušan Mađarev, Srđan Drašković i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Srdjan AndricSlobodan Zirojevic i Zarko Vasilic (izgubili zadnji basket za tozla  )
Ostalim ekipama u sastavima:
Bojan KrivokućaBoris Sadzakov i Milan Novaković.
Nemanja PanticErmin Nuhodzic i Srđan Galešev ( vratio se posle dve godine  )
Mico RadanovicBranislav Poznic i Goran Demko Rihter
više uspeha u narednim basketima