Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ?? “Basketaša NS” u četvrtak 17.03.2022 ekipa sa skorom 4-1 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa takođe skorom 4 – 1 ali lošiji u međusobnom skoru12-16 u sastavu:
Nikola Milivojević, Filip Guslov i Žarko Vasilić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 3-2 u sastavu:
Uroš Vojnović, Stefan Racić-Berić i Petar Rnjak
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 3-2 ali lošiji u međusobnom skoru 13-16, u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Elies Hakim, Farouk i Peđa.
Šesto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1-4 ali lošiji u međusobnom skoru 11-16 u sastavu:
Vasilije Milošević, Ognjen Dobrić i Nemanja Popović ( doneli krmaču?????slučaj 0-16)