Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 16.12.2021 ekipa sa skorom 5 – 0 u sastavu:
Nemanja Pribak, Aleksandar Pribak i Srdjan Milic
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Pavle Uveric, Milos Gostovic i Aleksandar Saša Majstorović
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Igor Dević, Dušan Ilija Popov i Nikola Poljak
Četvrto mesto zauzima ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Marko Gavrić, Branko Stefanović i Đorđe Lazarević
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Vukašin Marković, David Dunja i Branislav Sanković