Osvajači “tozla” na basket turniru ” ?? “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 16.05.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Milos Medenica, Nemanja Pribak i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Dušan Kralj, Žarko Vasilić i Nemanja Pantić – Djuradj Kastriot
Ostalim ekipama u sastavima:
Đorđe Lazarević, Nikola Stojković i Jovan Komazec (2-3)
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić i Dimitrije Bogdanović.(0-5)
više uspeha u narednim basketima????