Osvajači back to back ???????? “tozla” i 6 bodova na ujednačenom basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u četvrtak 17.03.2023, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Vicetozla???? i 4 boda uzima ekipa Crvenka sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Dimitrije Kosović, Đorđe Ristić i Luka Kosović
Bronzu???? i po dva boda osvaja ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Predrag Vasić, Vladimir Momčilović i Igor Boskovic
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2 – 3 ali lošiji u međ. skoru 17-15, 14-16, 9-16 u sastavu:
5️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Mirko Kravić, Jovan Jovanović i Slobodan Jovic