Osvajaci “tozla” i po 10 bodova na basketu u četvrtak 16.03.2017 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu
Bratimir Babovic, Miloš Ljubotina i Marko Reljic koji je imao ludo šut.veče 🙂
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Mića Stars, Goran Demko Rihter i Zoran Babic.
Ostalim ekipama u sastavima:
Aleksandar Garunović, Luka Garunovic i drugar.(isto skor 3-2 ali loš.u međ.skoru)
Marko Zlatanovic, Dusan Kenjic i Bojan Velemir
Slobodan Novaković, Vuk Miljevic i Filip Žica
više uspeha u narednim basketima 🙂

20170316_231950_001