Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju 15.10.2017, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Lovrić, Rade Vojnović i Dejan Pataki
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Petar MarsenicMiroslav Jovanovic i Marko Reljic
Ostalim ekipama:
Nenad babić, Slobodan Jevrić i Aleksandar Saša Majstorović (isto skor 3 – 2 ali lošiji u međ. skoru 1-2)
Nikola Dukić, Dragan Stolić, Nikola Adamović i Djordje Miskovic
Vuk MiljevicDavid Reba i Srđan Nikolić.
više uspeha u narednim basketima