Osvajači back to back to back ???????? “tozla” na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u utorak 15.08.2023 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Vicetozla ???? uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
Bronzu ???? uzima u sa skorom 0 – 4 u sastavu: