Najbolja ekipa u petak 15.05.2015 i osvajači TOZLA sa skorom 4 – 2 u sastavu Стефан Плеше, Goran Savic i Ljubomir Jovanov
Srebro osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu Nikola Woo, Dusan Ljubanici Aleksandar Saša Majstorović
Bronzu osvaja ekipa u sastavu Zare Krstic, Ale Mamutovic i Sale Pančevo