Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u utorak 14.11.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u satsavu:
Dušan Mađarev, Novak Kovačević i Aleksandar Saša Majstorović.
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa isto sa skorom 4 – 1 ali lošiji u međusobnom skoru ( 0-1) u sastavu:
Marko Ničić, Ostoja Drinic & Dejan Drinić brother (splashbrothersi  ) Kaćka ekipa.
Ostalim ekipama:
Sergej Pazin, Borko Grujičić i Aleksandar Kraupa
Srdjan AndricZoran Babic i Milan Novaković.
Bratimir Babovic, Momirov Veljko i David Miličević.
više uspeha u narednim basketima