Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 14.10.2021 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Nemanja Pantić, Milutin Zubic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Milan Škrbić, Dragan Ognjenović i Đorđe Lazarević
Ostalim ekipama u sastavima:
Dušan Ilija Popov, Igor Dević i Lazar Jovičin (isto skor 3-2 ali lošiji u međusobnom skoru 16-18, ispustili tozla)
Milan Gavrić, Branko Stefanović i Pavle Uveric (2-3)
Edison Mućaj, Konstantin Đoković i Mihajlo Tabaković (1-4)
više uspeha u narednim basketima ???