Osvajači “tozla” na basketu 14.05.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Igor Radun, Nikola Vranic i Goran Joshua Nisic
Vicetozla osvaja ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Radoslav-Rajko Ivanovic, Sanjin Arsenovic i Filip Stefanovic
Ekipi u sastavu:
Aleksandar Kraupa, Dragan Stolić i Nikola Dukić.
više uspeha u narednim basketima 🙂