Osvajači ?”tozla” na basket turniru ?? “Basketaša NS” u četvrtak 14.04.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima Somborska ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Aleksandar Stupar, Stefan Racić-Berić i Ognjen Pekec.
Treće mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2-3 ali lošiji u međusobnom skoru 8-16, u sastavu:
Nedeljko Domanović, Aleksandar Jevtić i Dimitrije Mitić.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Elie Hakim i Pavle Uveric