Osvajači “tozla” na fer pley basket turniru Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla”, u nedelju-1 14.04.2019, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:

Zoran BabicAleksandar Milanovic i Aleksandar Kraupa

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3-2 u sastavu:

Milan Škrbić, Slobodan Ciric i Đorđe Lazarević

Ostalim ekipama u sastavima:

Mirko Topić, Dragan Stolić i Vladimir Momcilovic

Милош ТодосијевићБорис Чивчић i Milutin Zubic

Aleksandar Lukač, Nebojša Enjev i Vladimir Kovačević.

više uspeha u narednim basketima