Osvajači “tozla i po 10 bodova na basketu u petak 14.04.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu :
Zoran Babic, Borislav Babić Bertoni i Bogdan Mitic Mare
Vicetozla i po 5 bodova osavaja trojka sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Marko Reljic, Ljubomir Milovic i Aleksandar Saša Majstorović
Ekipi u sastavu :
Aleksa Pivnički, Ilija Stefanović i Slobodan Kalinić.
više uspeha u narednim basketima 🙂