Osvajači ???????? “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na “jednu loptu” ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u utorak 15.03.2023, ekipa sa skorom 4 – 2 u sastavu:
Vicetozla???? uzima ekipa sa takođe skorom 4 – 2 ali lošiji u međ. skoru 16-12, 11-16 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Slobodan Jovic i Mirko Kravić (promašili trojku za tozla????????)
Bronzu???? uzima ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Milan Trmčić, predrag vasić i Vladimir Pajović.
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu:
Đorđe Ristić, Dimitrije Kosović i Luka Kosović
5️⃣mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2 – 4 ali lošiji u međusobnom skoru 7 – 16 u sastavu:
Boris Čivčić, Petar Perunović i Ljubo Perunović.