Osvajači tozla i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 14.02.2016, dve ekipe sa istim skorom 4 – 1 u sastavima :
Igor Cvijanović, Nemanja Vucetic, i Darko Lucic
Bojan Krivokuća, Milan Novaković i Djurin Nenad
Ostalim ekipama:
Zoran Babic, Borislav Babić i Sale Pančevo.
Nemanja Micic, Nemanja Pantic i Nebojsa Knezevic
Ljubomir Jovanov, Srđan Galešev i Milos Lovric
Paja, Miroslav Ceranic i Dragana Gradic-Darko.
više uspeha u narednim basketima smile emoticon

1