Osvajači “tozla” i po 10 bodova na ujednačenom basketu u utorak 13.12.2016 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu
Nebojsa Rac, Небо Цветковић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu Milos Medenica, Branislav Poznic i Goran Demko Rihter.
Ostalim ekipama:
Srdjan Andric, Slobodan Zirojevic i Dušan Maksić. (isto skor 3-2 ali loš.u međ.skoru)
Adam Šarić, Marko Ničić i Срђан Војновић
Sanjin Arsenovic, Milutin i drugar
Slobodan Ciric, Djordje Tomic i Boškić državni posao.
više uspeha u narednim basketima 🙂

20161213_234133