Osvajači “tozla” na najjačem basket turniru u zadnja dva meseca ?? Basketaša NS ” u nedelju 13.02.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Boris Čivčić, Milutin Zubic i Petar Perunović.
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Nikola Milivojević, Filip Guslov i Žarko Vasilić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali lošiji u međ. skoru 5-16, u sastavu:
Branko Dobranić, Marko Marjanac i Aleksandar Saša Majstorović
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Nikola Bokan, Edison Mučaj i Uroš Bobar
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Nemanja Putnik, Stefan Cvijović i Pavle Uveric