Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom i jakom basket turniru na jednu loptu ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 13.01.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Igor Dević, Dušan Ilija Popov i Đorđe Dragićević.
Vicetozla uzima kumovska ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Miloš Mita Selakovic i Vasilije Blagojevic (Valjevska veza)
Treće mesto uzima ekipa sa skorom 2-3 (u mini ligi 2-1) u sastavu:
Nemanja Putnik, Stefan Cvijović i Stanko Ivanić.
Četvrto mesto dele dve ekipe sa skorom takođe 2-3 ( u mini ligi 1-1) u sastavima:
Pavle Uveric, Nenad Krivokapić i Aleksandar Saša Majstorović te
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Šesto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2-3 (umini ligi 1-2) u sastavu:
Stojan Gostovic, Milos Gostovic i Bane.