Osvajači ???????? “tozla” na basket turniru ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju-2 12.03.2023, ekipa sa skorom 4-1 u sastavu:
Milutin Zubic, Petar Perunović i Miloš Đukić.
Vicetozla???? uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Nikola Bokan, Edison Mučaj i Igor Dević.
Bronzu ????uzima ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu: