Osvajači ???????? “tozla” na basket turniru ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju-1 12.03.2023, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Vicetozla ????uzima ekipa S. Karlovci sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Vladimir Momčilović, Boško i Bogdan Svitlica.
Bronzu ????uzima premijerno ekipa sa skorom 3 -2 u sastavu:
Ivan Oličkov, Aleksa Latinović i Veljko Jovanović.
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u mini ligi 1-0 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
5️⃣mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1 – 4 u mini ligi 1-1 u sastavu:
6️⃣mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1-4 u mini ligi 1-2 u sastavu:
Igor Dević, Mateja Pivnički i Nikola Bokan