Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 12.02.2017, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Zoran Babic, Aleksandar Milanovic i Srdjan Andric
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Djordje Tomic, Slobodan Ciric i Pajić Goran -Paja.
Ostalim ekipama u sastavima:
Miroslav Jovanovic, Nikola Dukić, Dragan Stolić i Dejan Klisurić
Luka Garunovic, Aleksandar Garunović i Mile Praća.
Vladimir Sučević, Vladimir Vučković i drugar.
više uspeha u narednim basketima 🙂

20170212_223021