Osvajači “tozla” na vrlo izjednačenom basketu na “jednu” loptu u u četvrtak 11.05.2017 ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Miroslav Radmanovic, Marko Lovrić i Aleksandar Saša Majstorović (back to back tozla)
Vicetozla osvaja ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali lošiji u međusobnom skoru u sastavu:
Milos Medenica, Aleksandar Kraupa i Borko Grujicic
Ekipi u sastavu:
Bojan Krivokuća, Idi Trci Pantic i Zoran Savija
više uspeha u narednim basketima 🙂