Osvajači ???????? “tozla” i 6 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u utorak 11.04.2023, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 1 u sastavu:
Mirko kravić, Jovan Jovanović i Đorđe Ristić.
Vicetozla???? i po 4 boda osvaja ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Bronzu???? i 2 boda osvaja ekipa sa skorom 1 – 5 u sastavu:
Petar Đurić, Marko Vukotić i Nikola Đorđević.