Osvajači “tozla i po 10 bodova na ferpley i čistom basketu u utorak 11.04.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu :
Milan Tošić, Zoran Knezevic i Marko Krncevic
Vicetozla i po 5 bodova osavaja trojka sa skorom takođe 4 – 1 (ali s loš.koš razlikom u međ.susretima 1-1) u sastavu:
Marko Karanovic, Borislav Tapavički i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u sastavima:
Andreja Mićović, Михаило Љубинац i Individualni Treninzi Kosarka (Marko Marović).
Radoslav-Rajko Ivanovic, Aleksandar Kraupa i Strahinja Kostic
više uspeha u narednim basketima 🙂

20170411_231021