Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 11.01.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Pavle Uveric, Slobodan Jovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima takođe ekipa sa skorom 4 – 1 ali lošiji u međusobnom skoru 9-16, u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj (zaradili krmaču dvolitarku, slučaj 16-0?)
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Filip Guslov, Nikola Milivojević, Vojislav Cvetković i Jovan Bokić. (donose krmaču dvolitarku, slučaj 0-16?)
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Stojan Gostovic, Milos Gostovic i Đorđe Lazarević
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom takođe 2-3 ali loš u međ. skoru 16-14, 13-16 u sastavu:
Igor Dević, Dušan Ilija Popov i Branko Stefanović.
Šesto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić i Mirko Božić.