Osvajači “tozla” i po 10 bodova u nedelju-1 10.12.2017 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Sergej PazinAleksandar Milanovic (back to back tozla) i Srđan Drašković.
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa takođe skorom 4 – a ali loš. u međ. skoru u sastavu:
Nemanja PanticKostić Nenad i Bojan Garić.
Ostalim ekipama:
Slobodan Jevrić, Nenad Babić i Borislav Babić Bertoni Max Ketering
Vuk MiljevicSlobodan Jovic i Robert Dusa
Aleksandar GarunovićSrdjan Stanic i Lazar Miljanovic
više uspeha u narednim basketima