Osvajači “tozla” i po 10 bodova na jakom i ujednačenom basketu u utorak 10.10.2017, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Karanovic, Dušan Mađarev i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa takođe skorom 4 – 1 ali loš. u međ. skoru u sastavu:
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Petar Marsenic
Ostalim ekipama u sastavu:
Adam Šarić, Marko Ničić i Ilija Petković (vratio se  )
Milos MedenicaBranislav Poznic i Goran Demko Rihter
Milan Škrbić, Slobodan Zirojevic i Vladimir Sučević
Borko Grujičić, Sergej Pazin i Aleksandar Kraupa
više uspeha u narednim basketima