Osvajači “tozla” na ujednačenom basketu u četvrtak 10.05.2018 kombinovana ekipa sa skorom 4 – 2 u sastavu:
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Slobodan Zirojevic
Ekipi u sastavu:
Srdjan AndricAleksandar Milanovic i Aleksandar Saša Majstorović
više uspeha u narednim basketima