Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u utorak 10.04.2018, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Petar Stamenkovic, Dušan Mađarev i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 5 bodova uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Bojan Krivokuća, Milan Novaković i Kostić Nenad
Ostalim ekipama u sastavima:
Andreja MićovićMilan Tošić i Михаило Љубинац (isto skor 2 – 3 ali loš. u međ.skoru)
Marko Ničić, Igor Radun i Srđan Drašković.
više uspeha u narednim basketima