Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS ” u četvrtak 10.02.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Nikola Milivojević, Filip Guslov i Žarko Vasilić.
Drugo mesto zauzele su dve ekipe sa istim skorom 3 – 2 a nisu se sastajale u sastavima:
Dušan Ilija Popov, Branko Stefanović i Milan Ićitović (zaradili dvolitarku krmaču, slučaj 16-0 ???), te
Pavle Uveric, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Bojan Janjić, Veljko Zukorić i Marko Novaković. (donose krmaču dvolitarko, slučaj 0-16 ???)