Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju-2 09.10.2016 kod ok korala 🙂 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Bojan Krivokuća, Boris Sadzakov i Mile Praća
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa u sastavu:
Đorđe Lazarević, Đorđe Valjevo i brat.

789