Osvajači “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 09.09.2021 ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Nikola Bokan, Edison Mucaj i Uroš Bobar
Vicetozla uzima ekipa sa takođe skorom 3 – 2 (ali lošiji u međusobnom skoru 5-17, 16-14) u sastavu:
Nemanja Pantić, Срђан Војновић i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u sastavima :
Goran Joshua Nisic, Milutin Zubic i Nikola Radojević – Nikola Manbearpig – brz oporavak ( odustali zbog povrede pri skoru u basketima 3-1)
Pavle Uveric, Rastko Krsta i Mioljub Avramovic (1-4)
više uspeha u narednim basketima ????