Osvajači ???????? “tozla” i 6 bodova na basket turniru ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju 09.04.2023, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
Vicetozla???? i 4 boda osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Bronzu i ????2 boda osvaja ekipa sa takođe skorom 3-2 ali lošiji u međusobnom skoru u sastavu:
4️⃣mesto dele dve ekipa a nisu se sastajale sa skorom 1 – 4 u sastavima:
Slobodanka Mračević, Маријана Ранитовић i Jovana Đurnić, te