Osvajači “tozla” na jakom basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 09.01.2020, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:

Bratimir BabovicStefan Tapavicki i Isak Mijatovic

Vicetozla uzima ekipa u sastavu: