Osvajači “tozla” na basketu u utorak 08.05.2018, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Marko Karanovic, Dušan Mađarev, Predrag Peruško- Marty Conlon i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Milos MedenicaBranislav Poznic i Mico Radanovic
Ostalim ekipama:
Slobodan ZirojevicSrdjan Novakovic i Aleksandar Kraupa
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Ermin Nuhodzic
više uspeha u narednim basketima