Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla”, u subotu 07.12..2019, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:

Nemanja Pantic, Milan Gavrić i Aleksandar Saša Majstorović

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3-2 u sastavu:

Dejan KerkezRadenko MaricMiloš Kostić i Alexej Belorus

Ekipi u sastavu:

Слободан ЈеврићDejan Klisurić i Borislav Babić – Bertoni Max Ketering (0-5)

više uspeha u narednim basketima