Osvajači “tozla” na basketu u četvrtak 07.09.2017, kombinovana ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Zoran BabicSergej Pazin i Dušan Mađarev.
Ostalim ekipama :
Milos MedenicaBranislav Poznic i Steva Popov.
Sanjin Arsenovic, Mirko Jeličić i Aca MUP.
više uspeha u narednim basketima 🙂