Osvajači ???????? “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju 07.05.2023, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Vicetozla ????uzima ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali lošiji u međusobnom skoru (1-2) u sastavu:
Bronzu???? uzima ekipa sa skorom 1 – 4 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović (više basketa izgubili na razliku)