Osvajači “tozla” na basketu u nedelju 07.05.2017 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Igor Radun, Nikola Vranic i Goran Joshua Nisic
Vicetozla osvaja ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Sanjin Arsenovic, Војин Копривица i Filip Stefanovic
Ostalim ekipama u sastavima:
Miroslav Stojsin, Aleksa Pivnički Vlada Dovat i Aleksandar Saša Majstorović( isto skor 3-2 u basketima 1-1 ali loš.koš.raz.)
Nikola Kovacevic, Miroslav Jovanovic i Petar Marsenic
Slobodan Jevrić, Nenad Babić i Nikola Radojević.
više uspeha u narednim basketima 🙂