Osvajači ???????? “tozla” na basket turniru ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u utorak 07.03.2023, ekipa sa dominantnim skorom 6 – 0 u sastavu:
Vicetozla ????uzima ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
Bronzu ????uzima ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu:
Slobodanka Mračević, Luka Uzelac i Nikola Kaljević.
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 1 – 5 u sastavu:
Đorđe Ristić, Dimitrije Kosović i Милош Тодосијевић