Osvajači ???????? “tozla”⛹️ na izuzetno ujednačenom basket turniru ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za tozla u četvrtak 06.06.2024, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Vicetozla uzima ekipa sa takođe skoro 3 – 2 ali lošiji u međ. skoru (13-16, 14-16) u sastavu:
Milan Škrbić, Milan Tošić i Novak Kovačević.
Bronzu uzimaju dve ekipe sa istim skorom 2 – 3, i sa istim međusobnim skorom 1 – 1 i istom međusobnom koš razlikom ( 14-16, 16-14) u sastavima :
Predrag Vasić, Nikola Petra Petrovic i Mirko Kravic, te
Savo Jovanović, Aleksandar Stejin i Nikola Savić.