Osvajači “tozla” na basketu u utorak 06.06.2017, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Sanjin Arsenovic, Stefan Bosnić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla osvaja ekipa sa skorom 2-2 u sastavu:
Milos Medenica, Goran Demko Rihter i Mića Star.
Ostalim ekipama u sastavima:
Marko Lovrić, Aleksandar Kraupa i Bojan Garić
Sergej Pazin, Nikola Manbearpig i Strahinja Berjanovic (vratio se na par dana sa Malte 🙂 ) – časti društvo krmačom za odlazak 🙂
više uspeha u narednim basketima 🙂