Osvajači “tozla” na ujednačenom basketu u nedelju 06.05.2018, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Predrag Peruško – Marty Conlon, Dušan Mađarev i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Zoran BabicAleksandar Milanovic i Slobodan Zirojevic
Ostalim ekipama u sastavima:
Nemanja PanticErmin Nuhodzic i Zarko Vasilic (isto skor 3-2 ali loš.u međ.skoru-izgubili zadnji basket za tozla)
Dragan Stolić, Mirko Topić i Nikola Manbearpig Radojević.
Bakonja Fra BrneDu San i Slobodan Ciric
više uspeha u narednim basketima